Water installaties


Waterinstallaties

Voor uitbreiding en vervanging

Naast het ontwerp en de aanleg van uw waterhuishouding, kan SMART INSTALLATIETECHNIEK u ook helpen met het uitbreiden van uw huidige waternet. Bijvoorbeeld door een (extra) buitenkraan te installeren. Ook bij de verbouwing van uw badkamer kunnen we de aan- en afvoer van water naar de nieuwe situatie aanpassen. We kunnen ook delen van uw huidige waterleiding vervangen als daar door bijvoorbeeld ouderdom, verzakking of foutieve aanleg reden voor is.

Neem contact op